27 Temmuz 2015 Pazartesi

projem


"uyekayit"diye bir veri tabanı oluşturduktan
sonra   
yapınız  bu işlemleri 

veritabanı bağlanma bölümü 


                                                               Burasıda index bölümütabi burada en başta açtığımı body ve html yi kapatıyoruz.

Burası adminanasayfa bölümü

Burasıda kategori ekle sayfasıBurasıda sil bölümüBurasıda  sayfa ekle bölümüBunları yaptıktan sonra oluşan sitemiz

Giriş bölümü
Kayıt ol bölümüAdmin olrak giriş yaptığımız bölüm.
12 Temmuz 2015 Pazar

İFNULL ve NULLİF'in kodları ve ekrandaki görünümü

İFNULL:Parantez içindeki yazılan  virgülden önceki ilk  değeri atar.

                            NULLİF:Parantez içindekiler birbirine eşit değilse ilk yazılanı atar.
                                     
                                              Eğer  eşitse  ekrana  "NULL" yazdırır.                      


9 Temmuz 2015 Perşembe

Bazı fonksiyonlar


Name
Description
Mantıksal AND =  SELECT 1 AND 1;
=


    Bir değer atayın ( bir SET deyimi parçası olarak , ya da anUPDATE açıklamada                           SET maddesinin bir parçası olarak )=SELECT @var1, @var2;

Bir değer atama=SELECT @var1 := 1, @var2;
Bir değer bir değer aralığı içinde olup olmadığını kontrol edin=SELECT 2 BETWEEN 1 AND 3, 2 BETWEEN 3 and 1;
Ikili dize bir dize Cast=SELECT 'a' = 'A';
&
Bitsel VE=SELECT 29 & 15;
~
haricindekileri bit=SELECT 5 & ~1;
|
Bitsel OR=SELECT 29 | 15;
^
Bitsel XOR=SELECT 1 ^ 1;
Vaka operatörü=SELECT CASE 1 WHEN 1 THEN 'one'  ->     WHEN 2 THEN 'two' ELSE 'more' END;
tamsayı bölme=SELECT 5 DIV 2;
/
Bölüm operatörü=SELECT 3/5;
NULL güvenli operatöre eşit=SELECT 1 <=> 1, NULL <=> NULL, 1 <=> NULL;
=
eşit operatörü=SELECT '.01' = 0.01;
Eşit ya da operatör Büyükşehir=SELECT 2 >= 2;
>
Operatör Büyüktür=SELECT 2 > 2;
NOT NULL değer testi=SELECT 1 IS NOT NULL, 0 IS NOT NULL, NULL IS NOT NULL;
Bir boolean karşı değer test=SELECT 1 IS NOT UNKNOWN, 0 IS NOT UNKNOWN, NULL IS NOT UNKNOWN;
NULL değeri testi=SELECT 1 IS NULL, 0 IS NULL, NULL IS NULL;
Bir boolean karşı değer test=SELECT 1 IS TRUE, 0 IS FALSE, NULL IS UNKNOWN;
sol shift=SELECT 1 << 2;
Eşit ya da daha az operatör=SELECT 0.1 <= 2;
<
Operatör daha az=SELECT 2 < 2;
Basit desen eşleştirme=SELECT 'ä' LIKE 'ae' COLLATE latin1_german2_ci;
-
eksi operatörü=SELECT 3-5;
operatör modülü=SELECT 102/(1-1);
Bir değer değerler aralığında olup olmadığını kontrol edin=SELECT 2 BETWEEN 1 AND 3, 2 BETWEEN 3 and 1;
Eşit değildir operatörü=SELECT '.01' <> '0.01';
Basit desen eşleştirme yadsınması=SELECT 'abc' LIKE BINARY 'ABC';
RegExp yadsınması=SELECT 'Monty!' REGEXP '.*';
Hata=SELECT NOT 10;
mantıksal VEYA=SELECT 1 OR 1;
+
Toplama operatörü= SELECT 3+5;
Normal ifadeler kullanarak desen eşleştirme=SELECT 'Monty!' REGEXP '.*';
sağ shift=SELECT 4 >> 2;
RegExp için Eşanlamlı=
sesleri karşılaştırın=
*
Çarpma operatörü=SELECT 3*5;
-
Tartışmanın işaretini değiştirme=SELECT - 2;
mantıksal XOR=SELECT 1 XOR 1;

8 Temmuz 2015 Çarşamba

Sınıf Ve Nesne İşlevleri

1=>                                       CALL_USER _METHOD_ARRAY

AÇIKLAMA=Değiştergerin bir dizi olarak verildiği kullanıcı işlevini çağırır.
Not= call_user_method_array() işlevinin kullanımı önerilmemektedir. Onun yerine call_user_func_arrau() kullanılır.

ÖRNEK

EKRAN ÇIKTISI    2=>                                     CALL_USER_METHOD
  
AÇIKLAMA= Belli bir nesne nin bir kullanıcı yöntemini çağırır.

Not=call_user_method() yerine call_user_func kullanımı önerilmektedir.

ÖRNEKEKRAN ÇIKTISI


  3=>                                                  CLASS_ALİAS

AÇIKLAMA= Bir sınıf için takma ad oluşturur.

ÖRNEK


EKRAN ÇIKTISI

4=>                                                   CLASS0_EXİSTS

AÇIKLAMA= Bir sınıf tanımlımı tanımlı değilmi diye bakar.Bir sınıfın dışından çağrılırsa FALSE döndürür.

ÖRNEK

EKRAN ÇIKTISI5=>                                          GET_CALLED_CLASS

AÇIKLAMA= Çağrıldığı duruk yöntemin sınıf ismini döndürme

ÖRNEK

EKRAN ÇIKTISI
6=>                                             GET_CLASS_METHODS

AÇIKLAMA= Sınıf yönetimlerinin ismini bir dizi olarak döndürür. Hata durumunda NULL değeri döner.

ÖRNEK


EKRAN ÇIKTISI


7=>                                                GET_CLASS_VARS

AÇIKLAMA=Bir sınıfın ön tanımlı “public” özelliklerini içeren bir ilişkisel dizi döndürür.

ÖRNEK


EKRAN ÇIKTISI8=>                                                           GET_CLASS

AÇIKLAMA= Bir nesnenin ait olduğu sınıfın isminini döndürür.Eğer bir nesne değilse FALSE döndürür.


ÖRNEK

EKRAN ÇIKTISI

9=>                                  GET_DECLARED_CLASSES

AÇIKLAMA=Tanımlı sınıfların isimlerini bir dizi olarak döndürür.


ÖRNEK

EKRAN ÇIKTISI


10=>                               GET_DECLARED_İNTERFACES

AÇIKLAMA=Bildirilmiş tüm ara yüzleri bir dizi olarak döndürür.


ÖRNEK

EKRAN ÇIKTISI

11=>                                 GET_DECLARED_TRAİTS

AÇIKLAMA= Tüm ilan özelliklerini bir dizi döndürür.


ÖRNEK
 EKRAN ÇIKTISI12=>                                           GET_OBJECT_VARS

AÇIKLAMA= Belirtilen nesnenin özelliklerini döndürür. Eğer bir özelliğe henüz bir değer atanmamışsa bu özellik bir NULL değer döner.


ÖRNEK

EKRAN ÇIKTISI13=>                                        GET_PARENT_CLASS

AÇIKLAMA= Nesne veya sınıfın ebeveyn sınıfının ismini dödürür. İşlev değiştirgesiz çağrılırsa FALSE döner.

ÖRNEKEKRAN ÇIKTISI14=>                                                     İNTERFACE_EXİSTS 

AÇIKLAMA= Ara yüz tanımlımı diye bakar. Belirlenen ara yüz tanımlıysa TRUE, aksi takdirde FALSE, döner.


ÖRNEK


EKRAN ÇIKTISI

15=>                                                                    İS_A

AÇIKLAMA=Nesne ile sınıf arasında ebeveyn çocuk ilişkisi var mı diye bakar. Nesnesi sınıfının alt veya üst sınıflarından birinin nesnesi ise TRUE değilse FALSE döner.


ÖRNEK

EKRAN ÇIKTISI


16=>                                               İS_SUBCLASS_OF 

AÇIKLAMA=Belirtilen sınıfın belirtilen nesnenin ebeveylerinden biri olup olmadığına bakar. Nesnesi sınıfının alt sınıflarından birinin nesnesi ise TRUE değilse FALSE döner.

ÖRNEKEKRAN ÇIKTISI17=>                                                 METHOD_EXİSTS

AÇIKLAMA= Bir sınıf yöntemi mevcut mu diye bakar. Belirtilen sınıfı, belirtilen yöntemine sahipse TRUE, değilse FALSE döner


ÖRNEK


EKRAN ÇIKTISI18=>                                                   PROPERTY_EXİSTS

AÇIKLAMA=Bir nesne veya sınıfın belirtilen özelliği sahip olup olmadığına bakar. Sınanacak sınıf veya nesne. Aranacak özelliğin ismi. Özellik mevcutsa TRUE, değilse FALSE, bir hata durumunda NULL döner.

ÖRNEK

EKRAN ÇIKTISI


19=>                                                        TRAİT_EXİSTS 

AÇIKLAMA= Özellik adı kontrol etmek için kullanılır.Özellik varsa bir hata durumunda değilse NULL mevcutsa TRUE döner.


ÖRNEKEKRAN ÇIKTISI

20=>                                                   AUTOLOAD

AÇIKLAMA= Tanımlanmamış sınıf yükleme girişiminde.ÖRNEK

EKRAN ÇIKTISI